WEB
Webdesign mår bäst av att synkas med sändarens övrig uttryck. De sajter jag designar är alla en del av en större kommunikationspalett – vilken även den jag formar. Mitt bidrag är därför, som oftast, att inte bara forma sajten, rita den och att skapa de unika uttryck som ger den dess särprägel, jag lägger stor vikt vid bildvalet, bildregin och att det grafiska språket gjutet i ett och samma stycke. 
Sajter rymmer teknik. Ibland mycket teknik. Databaser, integrering med affärssystem och butikslösningar. Till min hjälp har jag därför goda och professionella bollplank. Bollplank som jag växer med. Tillsammans växer vi. SEO och Ad-words. Tankar om form och uttryck. Jag arbetar oftast med Karl-Petter Hjelmer. Ibland med Jörgen Lundgren. Någon gång, helt själv. Läs mer om några utvalda case hur denna process ser ut. 

 
 

LINDER web

LINDER web

Hagelmark shop

Hagelmark shop

Hagelmark

Hagelmark

Kaffebord

Kaffebord

Korius

Korius

EMHR

EMHR

Vandrare

Vandrare

ÄBO SAJT

ÄBO SAJT

ELME SAJT

ELME SAJT